Výsledky přijímacího řízení 2017

Všichni uchazeči jsou seřazeni sestupně podle dosažených bodů, přidělených v souladu s kritérii zveřejněnými na stránkách školy i ve zvacím dopise.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a zároveň jim připomínáme, aby potvrdili svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku.

Přijatí uchazeči:
Zápisové lístky vybíráme v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:15 do 16:15. Lhůta na odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od 28. 4. 2017).
V případě, že si přijatý uchazeč zvolil pro své studium jinou školu, prosíme o sdělení této skutečnosti telefonicky (568 840 815) nebo e-mailem (gymnazium.trebic@gtr.cz).

Nepřijatí uchazeči:
V případě umístění uchazeče pod limitem stanoveným školou (jasně vyznačeným ve zveřejněných výsledcích), které vede k nepřijetí uchazeče ke studiu, můžete podat odvolání, lhůta je jen 3 dny po obdržení rozhodnutí.
Nabízíme pomoc při vyřízení všech náležitostí, a to v úterý 2. 5. 2017 a ve středu 3. 5. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin po předložení platného dokladu totožnosti.

Všichni uchazeči:
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, můžete využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery. To bude možné v úterý 2. 5. 2017 nebo ve středu 3. 5. 2017 od 15:00 do 17:00 hodin v učebně č. 22 (vedle ředitelny školy). V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení nebo jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby platný průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4 správního řádu).

Rozdělení studentů prvních ročníků pro rok 2017/2018

Čtyřleté studium

Osmileté studium

Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner