Prevence rizikového chování

Prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Dagmar Honsová
Konzultace dle domluvy
Kontakt: 

 

Další kontakty:

 

Pedagogicko-psychologická poradna
 • Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč
 • metodik prevence: Mgr. Bc. Libuše Horká
 • Email: ppptr.horka@volny.cz
 • Telefon: 568 845 815

 

Oblastní charita Třebíč

 

Linka důvěry STŘED

 

K-centrum Noe

 • Hybešova 10, Třebíč
 • Telefon: 776 158 489

 

Probační a mediační služba

 • Bráfova tř. 502/57, Třebíč
 • PaedDr. et. Mgr. Jaroslava Auerová
 • Email: jauerova@pms.justice.cz
 • Telefon: 568 842 502, 731 692 746

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6

 

Městská policie Třebíč

 • B. Václavka 59/11
 • Bc. Lucie Šerková – manažerka prevence kriminality 
 • Telefon: 568 838 387, mobil: 606 610 070 
 • Email: l.serkova@trebic.cz
Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner