Škola

Gymnázium v Třebíči bylo založeno roku 1871.

 

Základní údaje

Název: Gymnázium Třebíč
Sídlo: Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, PSČ 674 01 
Založena: 8. října 1871 

Identifikátory ško­ly

Identifikátor školy: 600 015 343
IČO: 604 184 35 
IZO: 000 559 237

Přehled vyučovaných oborů vzdělání

Obor vzdělání 79–41-K/81 Gymnázium – všeobecné v osmiletém studijním cyklu

  Obor vzdělání 79–41-K/41 Gymnázium – všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu

   Údaje o zřizovateli

   Zřizovatel školy: Kraj Vysočina

   Adresa zřizovatele: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

   Údaje o vedení školy

   • RNDr Alice Burešová, ředitelka
   • Mgr. Stanislav Prokop, statutární zástupce ředitelky 
   • Mgr. Lenka Chybová, zástupkyně ředitelky 

   Adresy pro dálkový přístup

   Telefon:

   • ředitelka 568 844 679
   • spojovatelka 568 840 815

   E-mail:

   Partneři Gymnázia v Třebíči
   spinner